USŁUGI
wizualizacja, szafy sterownicze, naprawa falowników
PRODUKCJA
przekaźniki czasowe, przekaźnik rozruchowy, zasilacz
HANDEL
falowniki, soft-starty, czujniki
Zasilanie DC

Czujniki indukcyjne o strefie działania od 1,5mm do 40mm z czołem wbudowanym i niewbudowanym