USŁUGI
wizualizacja, szafy sterownicze, naprawa falowników
PRODUKCJA
przekaźniki czasowe, przekaźnik rozruchowy, zasilacz
HANDEL
falowniki, soft-starty, czujniki
Zasilanie AC

czujniki indukcyjne o strefie działania od 2mm do 25mm z czołem wbudowanym i niewbudowanym