USŁUGI
wizualizacja, szafy sterownicze, naprawa falowników
PRODUKCJA
przekaźniki czasowe, przekaźnik rozruchowy, zasilacz
HANDEL
falowniki, soft-starty, czujniki
Iskrobezpieczne

czujniki indukcyjne iskrobezpieczne o strefie działania od 2mm do 15mm z czołem wbudowanym i niewbudowanym