USŁUGI
wizualizacja, szafy sterownicze, naprawa falowników
PRODUKCJA
przekaźniki czasowe, przekaźnik rozruchowy, zasilacz
HANDEL
falowniki, soft-starty, czujniki
Bariera

Czujniki optyczne typu bariera składają się z dwóch niezależnie zasilanych elementów: nadajnika i odbiornika. Usytuowane są wzdłuż jednej osi wyznaczonej przez wiązkę nadajnika. Czujniki wykrywają obiekty pojawiające się miedzy nadajnikiem a odbiornikiem. Posiadają one najdłuższe strefy działania w porównaniu z czujnikami odbiciowymi i refleksyjnymi (do 50m).