USŁUGI
wizualizacja, szafy sterownicze, naprawa falowników
PRODUKCJA
przekaźniki czasowe, przekaźnik rozruchowy, zasilacz
HANDEL
falowniki, soft-starty, czujniki
seria CSXi
Softstart serii CSXi:

Softstarty serii CSXi są przeznaczone do przeprowadzania łagodnego rozruchu, łagodnego zatrzymania silnika i posiadają dodatkowo funkcje zabezpieczenia silnika.

AuCom CSXi posiadają:

ograniczenie prądowe rozruchu
rampę czasową rozruchu
zatrzymanie wolnym wybiegiem
łagodne zatrzymanie
kontrolę przeciążenia silnika
kontrolę napięcia zasilającego
kontrolę czasu rozruchu
kontrolę termistora silnika
kontrolę obwodu mocy
kontrolę częstotliwości zasilania
kontrolę komunikacji
wyjście przekaźnikowe
programowalny przekaźnik wyjściowy

Dane techniczne PL (ok.160kb)
Dokumentacja techniczna PL (ok.2.7Mb)