USŁUGI
wizualizacja, szafy sterownicze, naprawa falowników
PRODUKCJA
przekaźniki czasowe, przekaźnik rozruchowy, zasilacz
HANDEL
falowniki, soft-starty, czujniki
Usługi

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie sterowania elektrycznego i automatyki procesów technologicznych.

W zakres usługi wchodzą:

  • doradztwo techniczne
  • projektowanie i wykonywanie dokumentacji
  • programowanie sterowników
  • wizualizacje procesów technologicznych
  • wykonawstwo szaf sterowniczych łącznie z instalacją na obiekcie

Serwis i uruchomienie systemów na obiekcie wraz ze szkoleniem personelu obsługi

Swym zakresem działania obejmujemy teren całego kraju w różnych branżach, ze szczególnym naciskiem na ciepłownie, elektrownie, oczyszczalnie ścieków oraz przemysł budowlany.